Doları durdurmak için yeni önlem Resmi Gazete’de yayınlandı: Yasaklandı

Doları durdurmak için yeni önlem Resmi Gazete’de yayınlandı: Yasaklandı
Türk Parası Kıymetini Koruma Kanunu hakkında 32 sayılı kararda değişiklik yapılmasına dair kararın yürürlüğe konulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı yayımlandı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Bakanlar Kurulu kararı ekinde yayımlanan kararla yurt içinde yerleşik kişilerce kullanılacak döviz kredilerine dair karar hükümlerinde değişiklik yapıldı ve yeni maddeler eklendi.

Buna göre, Türkiye’de yerleşik gerçek kişiler yurt içinden döviz kredisi kullanamayacaklar, bu kişiler dövize endeksli kredi de kullanamayacak. Bankalar, finansman şirketleri ve ilgili bakanlıkça belirlenecek diğer kişiler tarafından yurt dışında yerleşik kişilere döviz ve TL kredisi açılabilecek.

EMTİA KREDİSİ AÇMAK SERBEST

Bankalar ve finans şirketleri birbirlerine kendi teamülleri çerçevesinde doğrudan ve uluslararası sendikasyona katılım yoluyla vade sınırı bulunmaksızın döviz kredisi açabilecekler. İthalat ve ihracat rejimlerine göre emtia kredisi açmaları serbest olacak. Bankalar ile finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri Türkiye’de yerleşik kişilere bu esaslar çerçevesinde döviz kredisi kullandırabilecekler.

KREDİ BAKİYESİ 15 MİLYON DOLAR ÜZERİNDE OLAN KAPSAM DIŞI

Döviz geliri olmayan kişiler yurt içinden döviz kredisi temin edemeyecekler ancak, kamu kurumları, bankalar ile Türkiye’de yerleşik finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketlerinin kullanacakları krediler ile kullanım tarihinde kredi bakiyesi 15 milyon dolar ve üzerinde olan Türkiye’de yerleşik kişilerce kullanılacak döviz kredi bu kapsam dışında tutuldu.

Döviz kredisi kullanma yasağı istinası, teşvik belgesi kapsamında kredi almaları öngörülen Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından KDV kararı eki (I) sayılı listenin 17. sırasında gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan makine ve cihazların finansmanı için kullanılacak kredileri ve finansal kiralama işlemlerini kapsamayacak.

SAVUNMA SANAYİİ KAPSAM DIŞI

Uluslararası ilana çıkılan yurt içi ihalelere ilişkin olarak ihaleyi kazanan Türkiye’de yerleşik kişilerin veya Savunma Sanayi Müsteşarlığınca onaylanan savunma sanayi projelerini üstlenen Türkiye’de yerleşik kişilerin kullanacakları döviz kredileri de bu kapsamda yer almıyor.

Döviz kredisi kullanma istisnası kapsamında, kamu özel işbirliği kapsamında gerçekleştirilecek projeleri yürütmekle görevli olan Türkiye’de yerleşik kişilerin kullanacakları döviz kredileri ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlere ilişkin bağlantılarını ve muhtemel döviz gelirlerini belgelemek kaydıyla, son üç yılda döviz geliri olmayan bu kişilerin belgeledikleri muhtemel döviz gelirleri toplamını aşmayacak şekilde kullanacakları döviz kredileri de yer alıyor.

BANKALAR KONTROL EDECEK

Döviz geliri olan Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt içinde kullanacakları döviz kredilerinde, kredi bakiyesinin 15 milyon doların altında olması durumunda kullanılmak istenen kredi tutarı ile mevcut kredi bakiyesi toplamı son üç yılın döviz gelirlerini aşamayacak. Bankalar ve finansman şirketleri, bu durumu kontrol etmekle yükümlü olacaklar. Bu durumun sonradan tespit edilmesi halinde, kredilerin aşıma neden olan kısmı geri çağrılacak veya TL krediye dönüştürülecek.

Karara eklenen geçici maddelere göre, kararın yürürlüğe gireceği tarih olan 2 Mayıs itibarıyla açık bulunan ve kredi bakiyesi 15 milyon doların altında olan Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından yurt içi veya dışında temin edilmiş olan döviz kredileri, yukarıdaki hükümlerin kapsamına girenler hariç olmak üzere hiçbir şekilde döviz kredisi olarak, dövize endeksli krediler de hiçbir şekilde dövize endeksli kredi olarak yenilenmeyecek.

Geçici maddelere göre ayrıca, 2 Mayıs’tan önce kullanılmış olan döviz kredileri ve dövize endeksli krediler de kredi bakiyesi hesaplamasına dahil edilecek.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın yürürlüğe konulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararıyla ek hükümler getirilen esaslara paralel olarak Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğde de değişiklikler yapıldı.

Tebliğe eklenen bir fıkrayla ayrıca, Türkiye’de yerleşik kişilerin, kaldıraçlı işlemler ve kaldıraçlı işlemlerle aynı hükümlere tabi olduğu belirlenen türev araçlarını yalnızca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar aracılığıyla almaları ve satmalarına izin verildi.

 
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.