Ermenistan'da Kürtçülük: Kürtçe ders kitapları hazırlanıyor

Ermenistan'da Kürtçülük: Kürtçe ders kitapları hazırlanıyor

 

 

Haberiniz.com- Türkiye Ermeni Açılımı çerçevesinde imzalanan protokol ve Kürt Açılımı üzerine tartışırken, Ermenistan’da, Ermeni Hükümeti PKK’ya yakın çevrelerle yeni Kürtçe eğitim kitapları hazırlanması için çalışmalar başlattı.

 

1931'den sonra Kürtçe diliyle derslerin verildiği Ermenistan'da hükümet yeni Kürtçe eğitim kitapları hazırlayacak. Bu çalışmalarda PKK’ya yakın çevrelerin de görüşlerinin alınacağı öğrenildi.

 

Kürtçe ders veren öğretmenlerin bazılarının aylık ücretlerin düşük olmasından dolayı istifa etmesi, Kürtçe kitap yetersizliğinden kaynaklı şikâyetler, Ermeni hükümetinin Ulusal Azınlıklar ve Din Komitesi Başkanı’nın açıklama yapmasına yol açtı. Rusya'da yayın yapan Ezidixane internet sitesinin haberine göre Ermenistan Ulusal Azınlıklar ve Din Komitesi Başkanı Vartan Asatsaryan, ülkede yaşayan Ezidi Kürtlerin en büyük sorunlarının eğitim kitapları olduğunu söyleyerek, sorunun giderileceğini ve Kürtlerin sınavsız üniversitelere girmeleri için yeni projeler hazırlandığını belirtti.

 

“Ermenistan Kürtlerin ikinci vatanı”ymış

Habere göre EUA DK Başkanı Asatsaryan Kürtlerin yaşadığı bölgelerde ilk ve ortaokullar için verilen Kürtçe eğitimde en büyük sorunun eğitim kitaplarının yetersizliği olduğunu kaydetti ve bunun giderilmesi için devletin son 5 yıldır çalışma yürüttüğünü söyledi.

 

Kürt eğitim kitaplarındaki yetersizliklerin uzmanların yetersizliklerden kaynaklandığına bağlayan Asatsaryan şu bilgileri verdi: 'Sovyet döneminde çok iyi kadrolar vardı ve bunlar Kürtçe ile birçok çalışma yapabiliyordu. Ancak bu aydınların çoğu ya ihtiyarladı ya da öldü. Ama yine de bu kitapların hazırlanması için gerekli çalışmaları yürüteceğiz. Sadece ilk ve orta dereceli okullarda için değil ülkede yaşayan Ezidi Kürtlerin yüksek eğitimleri içinde yeni bir proje hazırlanıyor. Ezidi Kürtlerin yüksek öğrenime teşvik edilmesi için üniversiteye girişlerini kolaylaştıracak bir proje üzerinde çalışılıyor. Buna göre fakültelere girmeleri için ilk ve alt seviyedeki sınavı geçmeleri yeterli olacak üst sınava girmelerine gerek kalmayacak. Böylece kendi bölgelerindeki öğretmen ve eğitim kadrolarının güçlendirilmesine de katkı sunmuş olacaklar. Ermenistan Ezidi Kürtleri için ikinci vatandır. Onların asıl ana vatanı olan Kürdistan bölgesinde (Şengal'i kast ederek) bile radyo ve gazeteleri yok ama Ermenistan'da var. Ama bunlarla birlikte Ezidi Kürtlerin de eğitime daha fazla ilgi göstermesi gerekiyor.'

 

Ermenistan’daki Kürtçülük faaliyetleri

Ermeni terör örgütleri, dış dünyanın tepkileri üzerine 1980'li yıllarda taktik değiştirerek, PKK terör örgütü ile işbirliğine gitmişlerdir. 1984 yılında cereyan eden Eruh ve Şemdinli baskınlarıyla PKK sahneye itilmiş ve Asala-Ermeni terörü geri plana çekilmiştir. Ermeniler ile PKK arasındaki bağlantıyı ortaya koyan bazı somut örnekler şunlardır:

 

- Terör örgütü PKK, 21-28 Nisan 1980 tarihini "Kızıl Hafta" olarak ilan etmiş ve 24 Nisan tarihini sözde Ermenilerin katledilme günü olarak anarak ve toplantılar yapmaya başlamıştır.

- 8 Nisan 1980 tarihinde Lübnan'ın Sidon kentinde PKK ve ASALA terör örgütleri ortak basın toplantısı düzenlemişler ve toplantı sonucu bir deklarasyon yayınlamışlardır. Ancak bu olayın tepki çekmesi üzerine ilişkilerin illegal alanda gizli olarak sürdürülmesi kararlaştırılmıştır. Toplantı akabinde 9 Kasım 1980 tarihinde Strazburg Başkonsolosluğumuza, 19 Kasım 1980 tarihinde ise Roma Türk Hava Yolları büromuza yönelik olarak düzenlenen saldırılar, PKK ve ASALA terör örgütleri tarafından ortaklaşa üstlenilmiştir.

- Bölücü örgütün lideri Abdullah Öcalan, Ermeni Yazarlar Birliği tarafından "Büyük Ermenistan hayali fikrine olan katkılarından dolayı" onur üyeliğine seçilmiştir.

- Ermeni Halk Hareketi'nin bünyesinde, bir çok Avrupa ülkesinde olduğu gibi bir Kürdistan Komitesi oluşturulmuştur.

- 4 Haziran 1993 tarihinde; Ermeni Hınçak Partisi, ASALA ve PKK terör örgütü mensuplarının katılımıyla Batı Beyrut'ta bulunan PKK terör örgütü merkezinde bir toplantı yapılmıştır.

 

Ermeni-PKK ilişkisiyle ilgili bir başka çarpıcı örnek ise, 6- 9 Ocak 1993 tarihlerinde Beyrut'taki iki ayrı kilisede düzenlenen ve Lübnan Ermeni Ortodoks Başpiskoposu, Ermeni Parti yetkilileri ile 150 gencin katıldığı toplantılarda kullanılan şu ifadelerdir:

 

- Şimdilik Türkiye'ye karşı sakin tutum gösterilmelidir.

- Ermeni toplumu gittikçe büyümekte ve ekonomik yönden güçlenmektedir.

- Geliştirilen propaganda faaliyetleri sayesinde, bütün dünyada (sözde) soykırım daha iyi bilinmeye başlanmıştır.

- Ermenistan devleti kurulmuştur, her geçen gün toprakları genişlemektedir ve atalarının intikamını mutlaka alacaklardır.

- Başta ABD olmak üzere, diğer batılı ülkeler de Karabağ'da sürdürülen savaşta Ermenileri haklı bulmaktadırlar. Bu fırsatı değerlendirmek gerekir; ve Karabağ'da savaşan Ermeni gençlerine yenileri katılacaktır.

- Türkiye'de -PKK terör örgütü ile yapılan mücadele kastedilerek- iç savaş devam edecek,

- Türk ekonomisi sıfır noktasına gelecek ve vatandaşlar baş kaldıracaklardır.

- Türkiye bölünecek ve bir Kürt devleti kurulacaktır.

- Ermeniler Kürtlerle olan ilişkilerini iyi bir şekilde yürütmeli ve Kürtlerin mücadelelerini desteklemelidirler.

- Bugün Türklerin elinde olan topraklar, yarın Ermenilerin olacaktır.

 

PKK terör örgütünün Ermenistan’daki yayın organları

Ermenistan'da Reya Taze ve Bota Redaksiyon adlı gazetelerin PKK terör örgütü kontrolünde Kiril Alfabesiyle yazıldığı ve PKK terör örgütünün propagandasını yaptığı bilinmektedir. Bu gazeteler Türkiye ve Avrupa'dan gelen PKK terör örgütü mensuplarınca yayımlanmaktadır.

 

PKK – Asala İlişkisi

Uluslararası nitelikteki Ermeni terörizmi, 1973 yılında ortaya çıkarak 1974 Kıbrıs barış harekatını müteakip yurtdışında bulunan vatandaşlarımız ve temsilciliklerimize yönelik sabotaj, suikast ve saldırı türü terör hareketleri ile kendini göstermeye başlamıştır.

 

Başta Ermeni terör örgütü ASALA olmak üzere 1984 yılına kadar eylemler sürdürmüş ve l970'li yıllarda çeşitli legal siyasi oluşumlar içinde kendisini göstermeye başlayan Kürtçülük hareketini, terör örgütü PKK ile ivme kazanması üzerine, yerini Abdullah Öcalan liderliğinde Kürt-Türk ayırmadan öldürebilen, katliamlarla ismini duyurmaya çalışan PKK terör örgütüne bırakmıştır.

 

Fakat bu tarihten önce de PKK-ASALA terör örgütleri arasındaki işbirliğinin, ortaklaşa yapılan eylemler, yayınlanan deklarasyonlar, ASALA ve diğer Ermeni terör örgütü mensuplarının PKK terör örgütü kamplarındaki eğitimi, ASALA terör örgütünün üst düzey yetkililerinin eğitim yaptırdıkları, bunların dışında PKK terör örgütünün Ermeni Taşnaksutyun Partisi ile ilişki içerisinde olduğu bilinmektedir.

 

PKK-ASALA terör örgütü işbirliğinde ortak amaç olarak, Marksist-Leninist ideoloji doğrultusunda Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde devlet kurmaktır. İki örgütün de hedef aldığı bölgeler göz önünde bulundurulduğunda hedeflerin çakıştığını görüyoruz. Bu durumda iki örgütten birinin diğerine taşeronluk yaptığı fikri güçlenmektedir.

 

Ele geçirilen belgeler neticesinde Bekaa ve Zeli kamplarında Ermeni terör örgütü ASALA ile terör örgütü PKK militanları ile birlikte eğitim gördükleri ortaya çıkmıştır.

 

PKK İle Ermeniler Arasında 1987 Yılında Yapılan Anlaşma

1987 yılında bölücü terör örgütü PKK ile Ermeniler arasında bir anlaşma yapılmıştır. Söz konusu anlaşmanın hükümleri şunlardır:

 

- Ermeniler PKK terör örgütü içinde eğitim faaliyetlerinde bulunacaklar

- PKK terör örgütüne her yıl için adam başına 5.000 ABD Doları ödenecek

- Ermeniler küçük çaplı eylemlere katılacaklar

 

Yapılan bu anlaşmanın akabinde örgüt içerisinde Ermenilerin sivrilmeleri üzerine, PKK-ASALA ilişkilerinden sorumlu Hermez Samurouyan adlı şahısla birlikte 18 Nisan 1990 tarihinde yapılan toplantıda şu kararlar alınmıştır:

 

- PKK ve ASALA terör örgütlerinin artık ortak yönetilecektir

- Türkiye'de güvenlik kuvvetlerine yönelik eylemlerde istihbaratı Ermeniler yapacak

- Muhtemel devrimden sonra elde edilen topraklar eşit olarak bölüşülecek

- Kamp masraflarının % 75'ini Ermeniler karşılayacak

- Türkiye'deki metropol şehirlerde eylemler yapılacak

 

1992 Ekim ayından itibaren Kuzey Irak'ta üslenen terör örgütü PKK'ya karşı gerçekleştirilen sınır ötesi operasyonlarda örgütün büyük darbeler alması ve barınma imkanlarını kaybetmesi üzerine bir kısım örgüt mensuplarının İran ve Ermenistan'a geçmeleri ile PKK terör örgütünün Ermenistan'daki aktif faaliyetleri başlamıştır.

 

PKK terör örgütünün Avrupa temsilcilerinden bir grubun Ermenistan'a giderek, PKK terör örgütü mensuplarının Kars bölgesinden Ermenistan'a rahatça girip çıkmaları için anlaşma yaptığı, Sovyet Rusya'nın dağılması ile Ermenistan'ın bağımsızlığına kavuşması sonucu PKK terör örgütünün Ermenistan'da Kürt yerleşim birimlerinde barınma imkanı bularak burada örgüte maddi-manevi destek sağlayıp, faaliyetlerini sürdürdüğü ayrıca, 19-20 Mayıs 1992 tarihlerinde bir grup PKK terör örgütü mensubunun Ermenilerle beraber Azeri Türklerine karşı savaşmak için 3 araçla Urumiye'den Ermenistan'a hareket ettiği bilinmektedir.
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.