İYİ Parti'den kanun teklifi: Askerlik yapan sigortalı sayılsın

İYİ Parti'den kanun teklifi: Askerlik yapan sigortalı sayılsın
Askerlik hizmetinde geçirilen sürelerin ilgililer tarafından borçlanılmasına gerek kalınmaksızın, borçlanılmış sayılarak emeklilik haklarında değerlendirilmesinin sağlanması amacıyla hazırlanan Kanun Teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, tarafından hazırlanan ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda değişiklik yapılmasını içeren kanun teklifinin yasalaşması durumunda, askerlikte geçen süreleri, bu süreler karşılığında herhangi bir ödeme yapılmadan hizmet süresinden sayılmış olacak.

Teklifin gerekçesinde;

Askerlik hizmetinde geçirilen süreler, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında borçlanılmak suretiyle emeklilik hakları üzerinde etkili olduğu, bugünün şartların da askerliğini bedelli yapanların 15. 000 TL. ödeyerek tamamladığı ve işinde çalışmaya devam ettiği için sigortası yattığı,
Askerliğini fiili olarak 12 ay yapanların sosyal güvenlik hakkından mahrum kalınan süreyi, borçlanma yoluyla kazandığı,

2018 yılında; 30 gün askerlik yapmış (1 ay) olan bir sigortalı askerlik sürelerinin tamamını asgari en düşük tutardan borçlanmak isterse 649.50 TL ,

360 gün askerlik yapmış (12 ay) olan bir sigortalı askerlik sürelerinin tamamını asgari en düşük tutardan borçlanmak isterse 7.794 TL ,

400 gün askerlik yapmış olan bir sigortalı askerlik sürelerinin tamamını asgari en düşük tutardan borçlanmak isterse 8.660 TL,

540 gün askerlik yapmış (18 ay) olan bir sigortalı askerlik sürelerinin tamamını asgari en düşük tutardan borçlanmak isterse 11.691 TL ödemekte olduğu,

Dolayısıyla askerliğini fiilen yapanların bir nevi cezalandırıldığı,

Bundan dolayı Askerlik hizmetini fiilen yapanlar için de borçlanma uygulamasının kaldırılması ve askerlik sürelerinin emeklilik haklarında değerlendirilerek bu sorunun ortadan kalkması adına askerlik sürelerinin emeklilik haklarında değerlendirilmesinin uygun olacağı ifade edildi.

Kanun teklifinin ayrıntıları şöyle:

"MADDE 1- 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ek 31 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

'Er veya erbaş olarak silâh altında veya yedek subay okulunda geçen normal sürelerin tamamına ilişkin borçlanma tutarı, bu sürelerin bitiminde göreve başladıkları tarihi takip eden aybaşında geçerli olan unsurlar esas alınarak hesaplanacak miktarda olmak üzere ilgililer tarafından bu tarihte ödenmiş sayılır.'

MADDE 2- 31.5.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 41 inci maddesine, beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

'Er veya erbaş olarak silâh altında veya yedek subay okulunda geçen normal sürelerin tamamına ilişkin borçlanma tutarı, prime esas günlük kazanç alt sınırı esas alınarak hesaplanacak miktarda olmak üzer ilgililer tarafından ödenmiş sayılır. Prime esas günlük kazanç üst sınırlarını aşmamak ve aradaki fark kendilerince ödenmek kaydıyla, ilgililer daha yüksek günlük kazanç üzerinden de borçlanmayı talep edebilir.'

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür."

 
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.