İYİ Partili Mustafa Erdem: "Erken seçim planlanıyor"

İYİ Partili Mustafa Erdem: "Erken seçim planlanıyor"
AKP Grubu tarafından Meclis'e sunulan YSK'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun teklifine bir eleştiri de İYİ Parti Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Erdem'den geldi.

Sunulan yasa teklifinin beklenti ve hassasiyetleri karşılamaktan yoksun olduğunu söyleyen Erdem, "Eşit, serbest, şeffaf ve güvenilir bir seçim icra etmek için gerekli altyapıyı temin etmekten uzaktır" dedi.

Beklentilerinin YSK kararlarının hukuka uygunluğunun denetimine dair gerekli düzenlemelerin yapılması ile seçimlerin şaibe ve tereddütten rafine hale getirilmesi olduğunu belirten Erdem şöyle devam etti:

"Zira 2014 yılında gerçekleştirilen Mahalli İdareler seçimlerinde ve son olarak 16 Nisan referandumu sonrası süreçlerde YSK kararlarının yargısal denetime tabi olmadığına dair Mahkemelerce oluşturulan içtihat, kararları hukuka uygunluk denetiminden yoksun hale getirmiştir. Dolayısıyla seçimlerin halk nezdinde güvenilirliği ve neticelerin meşruiyetinin tesisi için sağlıklı ve etkin bir hukuka uygunluk denetiminin yürürlüğe konması gereklidir."

Sistemi işletecek personelin titizlik ve özenle, liyakat unsurunun esas alınmak suretiyle seçilmesinin kati surette gerekli olduğuna dikkat çeken Erdem, "Mevcut teklif, personelin seçimine ilişkin hususların yönetmelikle düzenleneceğini tespit etmekle bu alanı boş bırakmıştır" şeklinde konuştu.

Mustafa Erdem, mevcut teklifteki çok mühim bir hususun da, YSK'nın kurumsal yapısının ve seçimlerin icra usulünde "siyasi iktidar"ın tesirinin etkin hale getirilmesi olduğuna işaret etti. Erdem şunları kaydetti:

"Teklif içeriği, YSK personelini Adalet Bakanlığı'na organik olarak bağlı kılmakta, Bakanlığa personeli atama yetkisi vermektedir. Nitekim vatandaşların siyasi temsillerinin yegane aracı siyasi partilere de seçimlerin icrası ve denetim safhalarında hiçbir inisiyatif tanınmamış olmakla siyasi partiler sistem dışında bırakılmıştır. Seçimlerin icrasında çok etkili bir statü olan Sandık Kurulu Başkanlıklarının Seçim Kurullarınca atanacak kamu personelinden müteşekkil olacağına dair düzenleme, siyasi iktidarın hiyerarşisi altında görev icra eden kamu personeli vasıtası ile seçimleri siyasi tesire maruz hale getirmektedir."

İYİ Partili Erdem, Türkiye'nin pek çok iç ve dış sorununun olduğu, uyum yasalarının sekiz aydan fazla bir süre geçmesine rağmen çıkarılamadığı bir dönemde, Yüksek Seçim Kurulu'nun teşkilat kanununun alelacele çıkartılmak istenmesinin arkasında ne tür kaygı ve beklentilerin olduğunun merak konusu olduğunu ifade etti.

"Ak Parti iktidarı çok yakın gelecekte muhtemel bir baskın veya erken seçim olacak diye işi baştan sağlama alma telaşına mı kapılmıştır?" diye soran Erdem sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu yasanın seçim barajı veya ittifak arayışlarının en üst düzeyde tartışıldığı bir dönemde gündeme getirilmesi bir tesadüf değildir. Ak Parti iktidarı yasa değişiklikleri nedeniyle diğer devlet kurumlarında yaptığı tasfiyeyi YSK'da da yaparak başladığı bürokrasideki siyasallaşma gayretini tamamlamak istemektedir. Düzenlemenin, siyasi partiler, ilgili sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin görüşleri alınmak suretiyle oluşturulacak bir altyapı üzerine inşa edilmesi uygun olacaktır. Partimizin görüşüne başvurulduğu takdirde, İYİ PARTİ tarafından hazırlanmış teklif ve çalışmalarımızla sürece katkıda bulunmak üzere hazır bulunduğumuzu da muhataplarına ilan ediyoruz."
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.