PROF. DR. MUSTAFA KAFALI MİLLİ DEMOKRASİ MERKEZİ'NDE ANILDI - İZLEYİNİZ

Hacı Bayram-ı Veli gibi yazılı eser yerine daha ziyade canlı eser bırakmayı ülkü edinen büyük dava adamı Prof. Mustafa Kafalı, Milli Düşünce Merkezi tarafından anıldı.