Almas Yıldırım (Elmas Yıldırım)

 

Nerde kopuz, nerde kırık keman hey?.. 

Nerde büyük Vatan - nerde Turan hey!..

 

Almas Yıldırım Azerbaycan göç şiirinin en ünlü temsilcilerinden biri, kader yazısının dəhşətləri itibariyle belki de birincisidir. Onun lirikası XX yüzyılımızın 20-ci yılında kendi bağımsızlığını kaybetmiş Azerbaycan hakkında, ülkemize Bolşevik-Taşnak saldırısı sonucunda yıkılmış tifaqlar, söndürülmüş ocaklar yeryüzünde parça parça düşürülüp boşa olmuş soydaşlarımızın faciası hakkında yürekleri yakan bir mersiye.

Gerçek adı Yıldırım, soyadı Almaszade olan, fakat sanat aleminde Almas Yıldırım olarak bilinen şair 1907 yılında Bakü'nün Çemberekend denilen dağlık bölgesinde doğmuştur. O, ilköğretim eğitimini Bakü'de “İttihad” mektebinde almışdır. 1927 yılında üniversitenin Doğu fakültesine kabul olmuş, birkaç ay sonra “tüccar oğlu” adı ile damgalanarak üniversiteden hariç edilmiştir.

Azerbaycan Proleter Yazarlar Derneği'nin o zamanki nüfuzlu liderlerinden biri Almas Yıldırım gibi genç şairler “hazin mersiyeler” yazmakta itham etmiş, onları “müsavatçıların aşığı”, “Türkiye çavuşlarının öğrencisi” adlandırır, bu güçlerden “edebiyyatımızı temizler” diyerek talimat veriyordu.

   Almas Yıldırım Dağıstan'a, sonra Türkmenistan'a sürgün edilir. Göz hapsinde gibi yaşadığı Aşkabat yazdığı milli ruhlu şiirler elden ele dolaşır, şair yurtsever aydınların ve açık görüşlü gençlerin sevimlisine çevrilir.Takipler şairi burda da rahat bırakmıyor. O, eşi Ziveri  ve 3 aylık bebeği Azer’i alarak İran'a giden bir deve kervanına katılır. Nihayet, İran'a ulaşıyor. Şair buraya varır varmaz tutuklanıyor ve 25 gün mahpus kalıyor. Onu göğsüne kadar soğuk suda saklıyor. İşte böylece sağalmaz böbrek hastalığına müptela olur. Kendini çok garip ve yalnız hissettiği İran'da kalamayacağını anlayan şair Türk dünyasının tek bağımsız ve özgür ülkesi olan Türkiye'ye gitmeye karar alır. Sanatkar Türkiye'de ilkokulda ders verdi, katibliklə, kargüzarlıqla uğraşıyor.Ömrünün yaklaşık 12 yılını o, yaratıcılığını geliştirmekle beraber çeşitli şehir ve kasabaların belediye dairelerinde çalışıyor. Türkiye periyodik basınında bazı şiirleri yayınlanan Almas Yıldırım'ın ilk eserleri “Boğulmayan Bir Ses” kitabında toplanmıştır. Şair henüz vətənindəykən memleketini bürümüş haksızlıklardan, yabancıların iradesiyle ülkede yaşanan vahşetten, yabancı sazların kırık tellerinden qəribsəməyə başlamıştır.Onun “Arazla Derdleşme”, “Kafkas Dağlarına”, “Elveda Bakü”, “Esir Azerbaycan” şiirleri bu ruhtadır. Onun “Esir Azerbaycan” şiirinde şu mısraları görüyoruz:

Salam desem, rüzgar alıp götürse,

Ağrı dağdan Alagöze ötürse,

Gür sesimi gök Hazar'a getirirse,

Hazar coşup zincirini kırarsa oy!

Hüküm ederse, bu sersem yürüyüş dursa, oy!

Almas Yıldırım'ın bu şiirinde Azerbaycan XX esirde başına getirilen tarıxı facialar yansıtılır.

Şairin yaradıcılığı boyu döne- döne kaldırdığı Türkçülük, Türk halklarının kaderi meselesi ile ilgili fikir ve duyğularını “Siyah destan” şiirinde genelleştirmiş.  Şiirden  alınan temel izlenim şu ki, eski Sovyet imparatorluğunun seri hızda yetiştirdiği  antitürk, antimüsəlman politikasından Azerbaycan, Kazak, Kırgız, Türkmen, Özbek, Başkurt halkları, Kırım, Kazan Tatarları ölçülemez derecede büyük maddi ve manevi mağdurlar. On yıllar boyunca imparatorluğun rehber tuttuğu “Parçala, yönet” ilkesi bu halkları birbirinden ayırmak, birbirine yabancılaştırmak amacı gütmüşdür. Şair dünyada “Halklar Hapishanesi” olarak bilinen Sovyetler Birliği'nde ağır ulusal sosyal zülme uğrayan halkların kaderine düşen o kara günleri “Siyah destan” şiirinde ifade etmiştir:

Dört bir yana dağılmış Türk soyları, 

Sönmüş ocak, göçüp gitmiş boyları, 

Dertli-dertli akar bozkır çayları, 

Saxlar içten gizli ümit, güman hey ... 

Koca Türk'ün düştüğü gün yaman hey ...

 

Bozulmuş Buxarası, Başkendi, 

Matem tutmuş Semerqendi, Daşkendi, 

Kendi söyler, döker gözden yaş kendi 

Ne ozan var, ne yazan, ne şaman hey ... 

Koca Türk'ün düştüğü dert yaman hey ...

 

Kazan, Başqurd batmış, Kırım sürülmüş, 

Menim çekik gözlü yarım süzülmüş, 

Qonum-komşum, bütün varım sürülmüş, 

Bulunurmu Sibirya'da iman hey? 

Koca Türk'ün düştüğü dert yaman hey ...

 

Türk elleri birbirine yadlanır, 

Kazak, Kırgız, Türkmen, Özbek adlanır, 

Azeri Türk yanar, içten odlanır, 

Ana yurdun içten hali duman hey ... 

Koca Türk'ün düştüğü dert yaman hey ...

 

Azerbaycan dert içinde doğmuş, 

Sevenleri diyar -diyar kovulmuş, 

Ağla, şair, ağla, yurdun dağılmış, 


Nerde kopuz, nerde kırık keman hey?..

Nerde büyük Vatan - nerde Turan hey!..

Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.