Seçimler Yaklaşırken İYİ Parti

İYİ Parti bu milletin son ümididir. Mütemadiyen şehitler verdiğimiz bu günlerde Allah birlik, beraberlik ve İYİ’lere iktidar nasip eder inşallah.

İYİ insanlar tarafından bir İYİ’lik Hareketi olarak kurulan İYİ Parti’yi destekleyen İYİ insanlar Türkiye’de kötülüğü alt edip İYİ’liği hâkim kılmak için seçimlerde başarılı olup iktidara gelmeyi herkesten çok istiyorlar.
 
Bu beklenti; İYİ Parti yöneticilerini ve tabanını çok çalışarak, yanlışlıkları bertaraf edip, eksiklikleri gidererek seçimlere hazırlanmaya mecbur etmektedir. İyi Parti bir taban hareketi olduğu için belli oranda bir dinamik tabana sahiptir, ancak bu oran şu an için seçimlerden birinci olarak çıkmak için yeterli değildir. Eksiklikler giderildiği zaman İYİ Parti’nin ve lideri Sayın Akşener’in bu yarıştan birinci olarak çıkacağından milyonlarca insan gibi benim de şüphem yok.
 
İYİ Parti’nin görünen en büyük eksikliği Genel Merkezi başta olmak üzere teşkilatlarında “eylem ve söylem birliği”ni henüz sağlayamamış olmasıdır. Parti sadece Genel Başkan Akşener ve birkaç Başkanlık Divanı, GİK üyesi ve milletvekilinin eylem ve basın açıklamaları ile gündeme gelmektedir. Değişik dünya görüşleri ve sosyal kesimlerden gelen insanların kurduğu bir parti olarak henüz “eylem ve söylem birliği”ni sağlayamamak normal görülebilir ama bunun tedbiri en kısa sürede alınmalıdır.
 
İYİ Parti Tüzüğü’nde görevi; “Parti'nin genel politika ve faaliyetlerini, Parti kurucu değer ve ilkeleri ile temel hedefler ve politikalar açısından izlemek, değerlendirmek ve alınması gereken tedbirler ile ilgili hazırlanan raporu Genel Başkana sunmak, Genel Başkanın teklif ettiği konuları inceleyerek karara bağlamak.” olarak tanımlanan “Merkez Danışma Kurulu”nun üyelerinin seçimi bir an önce tamamlanarak faaliyete geçirilmelidir.
 
Kuruluş, görev ve yetkileri Tüzükte tanımlanmış olan Merkez Danışma Kurulu “Eylem ve Söylem Birliği”ni sağlamak için en güzel tedbirdir. Kurul kurulduğunda yoğun çalışarak Türk siyasetinin gündemini İYİ Parti’nin oluşturabilmesi için gerekli raporları partinin icra organlarına sunmalıdır.
 
Merkez Danışma Kurulu üyelerinin kişisel vizyonları partinin kamuoyu nezdinde etkili olmayacağı için, Kurul’a üye seçerken dikkat edilmesi gereken kriterler kişisel vizyonlardan daha çok siyasette ve müktesebatında yeterlilik olmalıdır.


 
Parti Genel Merkezi’nin tabandaki aynası il ve ilçe teşkilatlarıdır. “Liderlik ve Meral Akşener” başlıklı yazımızda belirttiğimiz gibi, İYİ Parti’nin temel kurucuları olan üç siyasi önder(Meral Akşener, Ümit Özdağ, Koray Aydın) kuruluştan önce uzun süre MHP Genel Başkan adaylığı süreci yaşadıkları için her üçünün de kamuoyunda teşkilatlanmış taraftarları oluşmuştur. Bel kemiği bu taraftarlardan oluşan pek çok teşkilatta sıkıntı vardır. Bu sıkıntıların bir an önce tespit edilerek, çarelerinin bulunması gerekmektedir. Aksi takdirde bu sıkıntılar zaman içerisinde parti tabanını hizipleşmeye doğru itecektir.
 
Parti Tüzüğü’nün 61. Maddesi şu şekildedir:
 
Parti'nin her kademedeki faaliyetlerini denetlemek, gerekli rapor ve çalışmaları Genel Başkan’a sunmak üzere, Genel Başkan yeteri kadar Parti müfettişi görevlendirir. Parti müfettişlerinin görev süresi, hangi konuda çalışacağı, görevin mahiyeti ve görevin açık veya gizli olarak mı yerine getirileceği Genel Başkan tarafından belirlenir.
 
Müfettişlerin çalışma usul ve esasları ile görev ve yetkileri yönetmelikte düzenlenir.”
 
Parti teşkilatlarındaki sıkıntıları tespit edecek en doğru ve isabetli kurum “Parti Müfettişliği”dir. Parti Müfettişliği ile ilgili yönetmelik kısa zamanda yazılmalı ve Genel Başkan tarafından yeterli sayıda parti müfettişi seçilerek bu kurum faaliyete geçirilmelidir.
 
Bu sorunlar halledildikten sonra teşkilatlar çok sıkı bir eğitim sürecine geçilmelidir. Bu eğitim beden dili, hitabet ve münazara teknikleri vb. konularını da içine almalıdır.
 
Parti’nin internet sitesi bütün teşkilatları içine alan bir ağın sunucusu olmalı, seçim esnasında partinin sandık müşahitleri onaylı sandık sonuçlarını bu yolla merkeze gönderebilmelidir.
 
Bu yazıda gördüğüm bazı tespitleri dile getirdim. İYİ Parti üzerine yazmaya devam edeceğim. İYİ Parti bu milletin son ümididir. Mütemadiyen şehitler verdiğimiz bu günlerde Allah birlik, beraberlik ve İYİ’lere iktidar nasip eder inşallah.
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Feridun Yıldız11 ay önce
bugün itibariyle merkez danışma kurulu kurulmuştur(07/02/2018). sayın genel başkanım akşener'e teşekkürlerimi arz ederim.