İYİ Parti, Büyük Kurultay ve Öneriler!..‎

arti ortalamasının üstünde bir karizmaya sahip Sayın Meral Akşener'in halkımızın sempatisini kazandığı gittiği her yerde açıkça yansıyan gerçeklerdendir.Önümüzdeki Pazar (01 Nisan 2018 tarihinde) İYİ Parti 1. Olağanüstü Büyük Kurultayı yapılıyor. Özellikle Yüksek Seçim Kurulunun verdiği kararlar karşısında sorun yaşamamak için böyle bir kurultayın yapılması gerekliydi.
Yapılıyor...
Bu kurultayın, gündeminde belirttiği konular dışında bir başka işlevi daha var:
 • Güven tazelemek.
 • Gövde gösterisi yapmak.
 • Kendi gerçeğini aynada görmek.
 • Eksik ve yanlışları tespit etmek ve bunları gidermek...


***
Evet, basit gibi görünse de önemli olduğunu düşündüğümüz bu olguların geleceğe ışık tutacak verilerle yüklü olduğu elbette biliniyordur.
Kurultay için iyi bir dayanışma ve koordine yetmez!..
Olağanüstü mükemmellikte bir dayanışma ve koordinenin kurultaya yansıması İYİ Parti için yaşamsal nitelik kazanacaktır. Dosta düşmana karşı kendi varlığını ortaya koymanın zamanı gelmiştir.
***
İYİ Parti Olağanüstü Kurultayında:
 • Salonuyla.
 • Gelenlerin salon içi ve dışında sergileyecekleri görüntüleriyle.
 • Halkı coşturacak ve her kesimden halkın sempatisini kazanacak müziğiyle.
 • Halkın heyecanlarını güçlendirecek ve devamını sağlayacak sloganlarıyla.
 • Salona ve Türkiye'nin tamamına seslenecek konuşmacılarıyla.
 • Türkiye'nin beğenisini kazanmak zorundadırlar.
***
Türkiye'nin açlığını çektiği İYİ Partiye neden ihtiyaç duyulduğu açık, anlaşılır bir şekilde; ama laf kalabalığına getirilmeden anlatılmalıdır. Öyle sanıyoruz ki bu kurultay bilinmez nice gözlerin takibindedir.
Ve büyük bir fırsattır.
Tabii ki kullanıldığında fırsat olacaktır. Fırsatlar kullanılmaz, yeterli yarar sağlanamazsa iyi bilinmelidir ki sonuç olumsuzluklarla yüklenmiş olacaktır.
***
1. Olağanüstü Büyük Kurultay konusundaki son sözümüz:
 • Aman ha!
 • Sakın ola ki...
 • Anlaşmazlıklar yığını.
 • Kavgalar ve küfürlerle dolu bir toplantı görüntüsü verilmesin!
 • Bu yönde bin bir örtü altına gizlenmiş provokasyonların/kışkırtmaların ortaya çıkacağı ve nice sinsi oyunların ustaca oynanacağı da görmezlikten gelinmemelidir.
***
İYİ Parti önümüzdeki Pazar günü 1. Olağanüstü Büyük Kurultay yapmamış olsaydı bile bizim:
 • İYİ Parti yöneticilerine sunmak istediğimiz önerilerimiz vardı.
 • Ayrıca İYİ Parti Tüzüğü, İYİ Parti Programı hakkında birkaç konuya değinmek isterdik. Bu yöndeki çalışmalarımızı olanaklarımız ölçüsünde sürdürüyorduk.
Ancak Büyük Kurultayın yapılacak olması çalışmalarımızı tamamlamadan da olsa toparlayabildiğimiz görüşlerimizi bir an önce sunmamızı zorunlu kıldı.
***
İYİ Parti Yöneticilerine Önerilerimiz:
Aşağıda belirteceğimiz konular her ne kadar kişisel düşüncelerimiz ise de genelde düşünülen hatta planlanan konular olabilir:
Parti ortalamasının üstünde bir karizmaya sahip Sayın Meral Akşener'in halkımızın sempatisini kazandığı gittiği her yerde açıkça yansıyan gerçeklerdendir. Bu nedenle kendisi parti için ayrıcalıklı bir öneme sahiptir. Sayın Akşener:
 • Sağlığını Türkiye'nin değişken hava koşullarını da dikkate alarak iyi korumak.
 • Sesini uzun bir maratonun daha başında olmanın bilinciyle ayarlı kullanmak.
 • Türkiye'nin (tabii ki dünyanın da) sık değişen gündemini iyi takip edip rakiplerinin tüm davranışlarını izlemek ve bunlardan yararlanmak.
Zorundadır.
***
İYİ Partinin küçük çaplı da olsa il ve ilçelerdeki örgütlenmelerinde gecikmeler yaşadığı sanılmaktadır. Parti kurmak ve bunu yurdun geneline yaymak kolay değil!
Ancak güçlükler, zorluk ve kimi imkânsızlıklar yapılan işlerde eksiklik bırakılmasının bahanesi olarak gösterilmemelidir.
***
Doğu ve Güneydoğu’daki Kürt ve Arap kökenli yurttaşlarımızın AK Parti ve MHP ittifakından tedirgin olduğu apaçık ortadadır. İYİ Parti'nin Kürt ve Arap kökenli yurttaşlarımızdan alınacak oyların özel bir öneme sahip olacağı kanısındayız. Ancak bu yapılırken İYİ Parti MHP'nin devamıymış gibi bir görüntü sergilenmemelidir.
Kaldı ki İYİ Parti sadece MHP'nin değil, tüm Türkiye'nin oylarına taliptir. Bu amaçla İYİ Partinin Türkiye'yi bir bütün olarak kucaklayacağı ve her kesime hitap edeceği her fırsatta yansıtılabilmelidir.
*** 
Parti Programında her ne kadar:
"Toplumsal değişimlerin öncü aktörü gençliktir. Bu yaklaşımla...çalışmalarımızın merkezinde gençlerimiz olacaktır." denmekte ise de bu güne dek yaptığımız gözlem, izlenim ve aldığımız duyumlardan gençlerle yeteri ölçüde iletişim kurulmadığı kanısı ağır basmaktadır. Böylesine büyük bir potansiyel güce ve dinamizme tam ulaşılamamış olması önemli bir eksikliktir.
***
İYİ Parti Tüzüğü'nde cinsiyet kotasından, Parti Programı'nda ise kadın taban kotasından söz ederek halkımıza bu yöndeki hedeflerini açıklayan İYİ Partinin uygulamada henüz kadınlarla da yeteri ölçüde işbirliği içinde olmadığı görülmektedir.
Bu yöndeki hedef ve amaç yerinde ve isabetlidir. Ancak uygulamaya yönelik çalışmalar güdük kalmaktadır. Lideri kadın olan bir partiden herkesin beklentisi, kadınlardan daha aktif yararlanılmasının sağlamasıdır.
İYİ Parti Tüzüğü ve Programı'nda gerek kadın gerekse gençlik üzerinde tasarlanan önemli yapılanmaların var olduğunu görmekteyiz. Ancak bunları adeta iktidar olduktan sonra yapmayı hedeflemiş gibi bir algıya kapıldık. İktidar olmadan sözü edilen kesimlerle etkin ve aktif bir işbirliği kurulamayacakmış görüntüsü bir zafiyettir. Eğer tespitimiz doğru ise bu asla uygun bir yaklaşım değildir. İYİ Partiyi sırtına alıp götürecek asıl unsurlardan sayılan GENÇLER ve KADINLARLA yeterli iletişime bir an önce geçmek ve giderek bu yönde artan etkin planlama ve çalışmalar yapmak zorunluluktur.
***
Üzülerek belirtmeliyiz ki şimdiye dek, parti mensuplarına ve parti faaliyetlerine ilişkin başta sosyal medya olmak üzere, görsel ve yazılı medyaya yansıyan fotoğraf çekimleri göz alıcı ve çekici değildir. Profesyonel olmayan ellerden çıkan fotoğrafların bir süzgeçten geçirildikten ve bu konuda sorumlu ve yetkili olanları onayından geçtikten sonra sözü edilen alanlara servis yapılmalıdır.
Video çekimleri İYİ Partinin gerçek gücünü yansıtmaktan uzaktır. Bu konuya da profesyonellerin el atması zorunludur. Elbette siyaset fotoğrafla yapılmayacak, o fotoğrafın içinde yer alanlarca yapılacak! Ama bir de duruş var. Etkileyici ve umut vaat edici olmak!..
***
Slogan Eksikliği Giderilmelidir.
Sloganlar özellikle çağımız insanı üzerinde büyük etkisi olan sözcük gruplarıdır. Bir cümle ile halkın gönlünde yer etmenin, aklına takılıp kalmanın ve onun sempatisini kazanmanın yollarından biri de sloganların çekici, sempatik ve kucaklayıcı olmasından geçer.
Parti programını okumak ve değerlendirmek için özel zaman ayıracak insanların sayısı çok değildir. Oysa Parti Tüzüğü ve Programını halka anlatmanın yolları mutlaka bulunmalıdır. Halkın düşüncesinde ve aklında yer etmeyen programların başarıya ulaşamayacağı bilinmektedir.
Sloganlar, tüzük ve programı okumayan halkımızın bu eksikliğini giderecek nitelikte olursa ortadaki boşluk doldurulmuş olacaktır. "Türkiye İYİ olacak!" yerinde ve isabetli bir slogandır. Ama yetmez!
Sloganlar da aynen yeni türetilen sözcükler gibidir. Bir çalışma yapılır, uygun olduğu değerlendirilen sloganlar halkın kabulüne sunulur. Tutunacaklar alınır tutunmayanlar atılır. Slogan eksikliğinin giderilmesiyle halkın belleğinde kalıcı yer etmenin yolu bulunmuş olacaktır.
Bunun için toplumsal iletişim alanında yetkin ve deneyimli kişilerin yanında becerikli gençlerin desteği alınmalıdır.
İyi Parti Türkiye'nin Tamamına Hitap Eden En Az Bir Televizyon Kanalı Kurmalıdır.
Bu eksikliğin kısa zamanda giderilmesi İYİ Partiye çok şey kazandıracaktır. Bu televizyon kanalının/kanallarının Türkiye'nin tamamına hitap edecek kapasitede olması önemlidir. Televizyon kanalları; halka inmenin, onlarla bütünleşmenin, onlara duygu ve düşünceleri güncel olarak iletmenin kestirme yoludur. Elbette işinin ehli televizyon ekipleriyle...
Yurdun dört bucağını gezmek ve halkla doğrudan iletişim kurmak tabii ki önemlidir. Ama yetmez! Halkın belli bir yerde toplanmasını sağlamanın zorluğunu ve külfetini bu işin düzenlemesini yapanlar ve yükünü taşıyanlar daha iyi bilir. İstediğiniz kadar halkla doğrudan ilgi kurmak için gezi ekipleri oluşturun. Bu çalışmalar hiçbir zaman yurttaşların ilgiyle izlediği bir televizyon kanalında seslenilenlerin sayısıyla kıyaslanamaz. Aralarında uçurum denecek boyutta büyük farklar vardır. Bu farkın yarattığı olumlu gelişmeden yararlanmasını bilmeyenlerin iktidar yolu tıkalıdır.
İYİ Parti halkın saygı, sevgi ve sempatisini kazanmış üyeleriyle genelde halk tarafından izlenen televizyonlarda sık sık görüntülenmenin ve sloganlaşmış düşüncelerini halka iletmenin yollarını bulmalıdır.
***

Son sözlerimiz iktidarla ilgili:
İYİ Parti: 
 • AK Parti'nin ülkemizin geçmişteki birikimlerini sattığı yetmezmiş gibi yaptığı iş ve projelerle bir tür ülkemizin ve gençlerimizin geleceğini de satarak iktidarda kalmayı sürdürdüğü gerçeği üzerinde önemle durulmalıdır. Üretimin kalıcı gücü yerine, sıcak paranın geçici ve aldatıcı gücüyle iktidarın zorla da olsa varlığını sürdürme becerisi gösterdiğine vurgu yapılmalıdır.
 
 
Açıklama:
İYİ Parti Tüzüğü ve İYİ Parti Programı'nın birkaç konusuyla ilgili görüşlerimizi bir sonraki yazımızda sunacağız...
 
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.